Covid 19 restriktioner regler

Covid 19 Regler PT

Happymarathon følger Covid 19 restriktioner regler som der måtte kommer, er du i tvivl kan du klikke på nedstående link og få mere af vide om reglerene PT.

 

 

 

Kulturlivet under covid-19 (kum.dk)

Regler for Halvmarathon løber Update Marts 2022

KLUB 100 halvmarathon regler – Klub 100 halvmarathon

 

 

Det er op til en selv at sørge for at man overholder de regler i de 3 Halvmarathon klubber, især dem som har valgt at løbe for alle 3 klubber, da der er forskellige regler ( bla ang tidligt start og deltage antal )

Information m.m.

Happymarathon Cannonball

 

Betaling:

85,- kr. Marathon & 1/2 Marathon & anden distance

Mobilepay tlf. 22 77 07 24 eller på dagen.

(Enkelte løb ( BASIC++ ( Fuld Depot ) LØB kan have andre priser se under de enkelte løb).   

 

Tidtagning:

Man står selv for tidtagning. Der er samlet start på det annoncerede tidspunkt og uret stoppes først når målstregen passeres. Autopausefunktionen skal være deaktiveret. Du måler selv din sluttid og skriver den på resultatlisten, som ligger i depotet.

Denne offentliggøres 1 - 7 dage efter løbet.

                                                                                

Depot og forplejning:

BASIC +

Depot ved start og mål som passeres for hver runde.  

 

Basic++ ( fuld Depot )                   

COLA, SAFTVAND, KAKAO, VAND, KAFFE.

BANAN, CHIPS, Vand melon BLANDE SLIK m.m. ( MÅSKE BAGTE KAGE )

Bemærk: Ingen Øl ( Vi drikke ikke selv øl )

 

Gennemførelse:

Halvmarathonløbet afvikles såfremt mindst 5 halvmaratonløbene er tilmeldt, og af dem skal mindst 3 gennemføre løbet.

Medalje og Diplom:

Alle gennemførende på 1/2 Marathon distancen modtager medalje efter løbet. Diplomer til alle gennemførte kan hentes her på siden.

 

Ansvar:

Ved din tilmelding accepterer du, at deltagelse sker på eget ansvar.

 

Toilet:

Inde i huset. ( spørg hvis du er i trivl )

 

Generelt:

Færdselsloven skal overholdes. Der må ikke efterlades affald i naturen.

 

Tidgrænse

Ingen tidgrænse, bliver du skadet, Løber du normalt langsommere end 3 timer og 30 min på Halvmarathon og 7 Timer på Marathon så giv mig besked inden start, så må du gerne overskride grænsen.

Klub Marathon Regler

https://klub100marathon.dk/om-klub-100/loebskriterier/

HUSK:

 

ALLE MARATHON LØBER SKAL STARTE SAMME TID.

 

 

Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at et maratonløb kan tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rang- eller boblerliste:

 1. Maratonløbet skal offentliggøres på et offentligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 72 timer før start. Maratonløbet kan opslås med links til detaljer på offentligt tilgængelige sociale sites, hvis man ikke skal være medlem af disse sites for at se oplysningerne.
 2. En resultatliste fra maratonløbet skal offentliggøres senest 1 uge efter løbet på medier jf. § 1.
 3. Maratonløbet er 42,195 km. En uden- eller indendørs DAF-opmålt (Jones Counter anvendes) rute er 42,195 km + 1 promille (usikkerheden på Jones Counteren). En GPS-opmålt udendørs rute bør være 42,195 km + 1 procent (usikkerheden på GPS-ure). En indendørs rute opmålt med et kvalitetsmålehjul bør være 42,195 km + 1 procent. Opmåling af korrekt distance er suverænt løbsarrangørens ansvar.
 4. Den løbsansvarlige præsenterer ruten og starter maratonløbet. Alle deltagere skal løbe samme rute. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet.
 5. Minimum 3 løbere skal gennemføre maratonløbet.
 6. Ved socialmaratonløb, hvor der er flere starter, og man løber i adskillige grupper, gælder løbskriterierne for hver enkelt start. Dog accepteres fælles annoncering og fælles resultatliste.
 7. Regler for cannonballsDen enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på info@klub100marathon.dk for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.
  1. Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid.
  2. Uret må ikke stoppes undervejs.
  3. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
 8.  
  1. Den enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på info@klub100marathon.dk for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.

  Godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. november 2018

 

 

Cannonballs regler for klub100 halvmarathon ( officielle klub )

Dette ÉR REGLER FOR Danmarks officielle klub for halvmarathonløbere!

 

Reglerne, der skal være opfyldt, før et halvmarathon kan tælle med i statistikken i den officielle klub: Klub 100 for halvmarathon i Danmark  

 

1. Et halvmarathonløb, der skal tælle i Klub 100 halvmarathon SKAL være slået op, som et halvmarathonløb! 

Halvmarathonløbet skal offentliggøres med div. nødvendige oplysinger på/i public medie (fx Dourun.dk eller Motionsløb.dk) og meget gerne med en startliste ) fx. til hjælp til samkørsel mm). 

Der skal være oplysninger om startsted og tidspunkt. Er der flere starttidspunkter, står det også. Fx. kl. 9 og kl. 10.

Alle er ikke på Facebook, og alle løbere SKAL have mulighed for at se løb, der bliver arrangeret

Derudover "gemmer" deltaljerne om løbet sig faktisk ret så godt, så det kun er ofte kun starttid og sted, der er tilgængeligt.

 

2. Inden løbets start, skal der så vidt muligt, offentliggøres en startliste.

Eftertilmeldinger og rundeløbere med "gode ben" på dagen fremgår som minimum rette sted på resultatlisten.

Resultatlisten skal offentliggøres på/i public medie.

hvis du på startlisten står til en hel, kan du ikke nedgradere den undervejs i løbet.

Dette skal være aftalt med løbarrangøren, helst inden løbet sættes i gang, ellers senest inden "anden halvdel" af et rundeløb.

 

3. Løbet skal være slået op, som et halvmarathonløb.

Ruten skal være opmålt til 21,0975 km. 

Den skal nødvendigtvis ikke være DAF opmålt.

Cannonballs er også gældende løb!

 

4. Halvmarathonløbet skal have samlet start på det annoncerede tidspunkt.

Hvis en arrangør tillader forskudt start for en eller flere løbere, skal dette fremgå i beskrivelsen af startlisten, og der skal være endnu et stopur, der kører fra det tidspunkt.

Vel ikke nødvendigt at skrive, at man IKKE kan løbe kl. 10, når løbet er kl. 16. Dét er for tidlig en tidligere start. Et helt andet løb... Med sin egen start- og resultatliste!

 

 5. Alle deltagere skal løbe samme rute.

Denne er bestemt og offentliggjort af arrangøren inden start.

 

 6. Deltager du i et løb, hvor der også er marathon, så skal der være minimum 5 på dén distance med intention om at gennemføre, og de 3 af dem skal gennemføre de 42,195 km. Her er det ok, hvis der ikke er andre end dig med på halvmarathon, da du jo hele vejen vil have selskab af de andre.

Deltager du deriomod i et løb, hvor der ikke er marathon, men blot den halve distance, så skal der være minimum 5 på den distance med intention om at gennemføre, og de 3 af dem skal gennemføre de 21,0975 km.

Du er selv ansvarlig for at måle din sluttid, når der ikke er Chip.

Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.

Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.

 

Dette er regler fra DANSK HALVMARATHON KLUB

 

 
 

Regler for et officelt halvmarathon i Dansk Halvmarathonklub:

 

1. Halvmarathon løbet skal offentliggøres på et offentligt tilgængeligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.events4u.dk og/eller løbets hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt. Sociale medier betragtes IKKE som offentlige medier i denne sammenhæng. (ikke alle er på facebook)

2. En offentligt tilgængelig deltager- og resultatliste skal offentliggøres i henhold til §1

3. Løbet skal være slået op som et halvmarathon løb, opmåling af ruten skal som minimum være opmålt til 21,0975 Km, Ruten behøver ikke at være DAF opmålt.

4. Alle deltagere skal løbe samme rute, som er offentliggjort af arrangøren inden start. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet. En løbsarrangør kan justere dele af ruten for løbere med fysiske handicap, såfremt §3 overholdes.

5. Der skal være minimum 5 samtidig startende ved løbets ordinære start og 3 gennemførende løbere. Frafald under løbet må kun skyldes akut opståede skader eller utilpashed; proforma-startere accepteres således ikke.

6. Tidligstart er tilladt, dog max. en time før ordinær starttidspunkt. Ved samtidigt Marathonløb kan halvmarathonløbere få lov til at starte sammen med marathonløberene, dette betragtes ikke som tidlig start (her gælder timereglen ikke).

7. Der skal være fællesstart og mål, og løbet skal være slået op som et Halvmarathonløb. Etapeløb, Stafetløb, Jagtstart, Ultraløb, Triatlon ogTræningsture tæller ikke med.

8. Medlemmer, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med opdatering af ranglisten, kan ekskluderes fra Dansk Halvmarathonklub. Beslutningen træffes af bestyrelsen.

 

Aldrig for sent - Løb forlænger livet - Løb besejre sofaen

Sten Ejlersen
08-Juni-2018

INFO

Prøv og se om i ikke kan holde på den ene siden af vejen på Øster Alle, eller på de tilstødende veje evt. ved kirken.